May 2024 「Cece Cafe」 Coming Soon!

Aglaonema Chinese Evergreen Variegated

เราจะอธิบายรายการต่อไปนี้เกี่ยวกับ Aglaonema Chinese Evergreen

ขนาดการเจริญเติบโต: ความสูงประมาณ 60 ซม. ขนาดใบประมาณ 30 ซม.

อุณหภูมิที่เหมาะสม: 15 ℃ ~ 30 ℃

การให้คะแนน: ให้คะแนน 4 รายการต่อไปนี้ตั้งแต่ 1 ดาว (ต่ำสุด) ถึง 5 ดาว (สูงสุด)
ทนความร้อน : 4 ดาว แข็งแรง
ต้านทานความเย็น : 2 ดาว อ่อนเล็กน้อย
ความต้านทานต่อความแห้ง: 3 ดาว โดยเฉลี่ย
ความต้านทานต่อแสงแดด: 4 ดาว แข็งแกร่ง แต่หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงในช่วงฤดูร้อน

Aglaonema Chinese Variegated
最新情報をチェックしよう!