May 2024 「Cece Cafe」 Coming Soon!

Zamioculcas zamiifolia Variegated

Zamioculcas zamiifolia (Variegated) เป็นต้นไม้ภูมิภาคที่สวยงามและมีใบสีเขียวเงางาม ที่เหมาะสำหรับการปลูกในร่มในบ้าน นี่คือรายละเอียด:

  1. ขนาดของการเจริญเติบโต:
    • เมื่อโตเต็มที่ มีความสูงประมาณ 30 ซม. ถึง 1 ม.
  2. อุณหภูมิที่เหมาะสม:
    • Zamioculcas มี ความทนทานต่อความร้อนปานกลาง และ อ่อนไหวต่อความเย็นบ้าง.

คะแนน (ในช่วง 1 ถึง 5):

  • ความทนทานต่อความร้อน: ★★★☆☆
  • ความทนทานต่อความเย็น: ★☆☆☆☆
  • ความทนทานต่อความแห้ง: ★★★★☆
  • ความทนทานต่อแสงแดด: ★★★☆☆

Zamioculcas เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่าย ซึ่งแสดงถึงอนาคตที่สดใส ใบของมันสามารถเก็บน้ำไว้ ทำให้มีความทนทาน ในศาสนาฟองชวยเชื้อชาติในการเสริมสร้างความมั่งคั่ง.

ไซร์และราคา สอบถามได้ทางFb-line และที่คอมเมนท์ใต้ภาพ ตอบภายในเวลาเปิดทำการ ภายใน2 ชั่วโมง

Facebook  =  TA TA nursery-Messenger

Line  = 

Zamioculcas zamiifolia Variegated
最新情報をチェックしよう!